Benvidos ó Complexo Xerontolóxico O Castro

Todo un mundo ó servicio dos nosos maiores

Aquí poderá atopar toda a información relativa o noso Centro, a súa ubicación, servicios ofertados, contacto vía e-mail

O Complexo Xerontolóxico O Castro, conta co Permiso de Inicio de Actividades ( PIA ) nº AS- 1661 e autorización de apertura e posta en funcionamento da Xunta de Galicia dende o 12/11/2003.

Dende a súa apertura, a mellora continua como base importante e necesaria do funcionamento do Centro levóunos a acada-la Certificación de Calidade ( ISO 9001-2000 ) en Atención a Personas Maiores en Outubro do 2004. Certificación que renovamos anualmente.

  • Atención personalizada e Individualizada
  • Asistencia de Calidade
  • Busqueda do benestar dos residentes
  • Instalacións adaptadas e area axardinada de mais de 5000 m2
  • Sistema de videovixilancia e control de errantes

Finalidade

O noso Centro, partindo dos principios de calidade e atención integral ten como finalidade proporcionarlles ós residentes e familias unha esmerada atención con profesionalidade e afecto, de tal forma que:

  • Facilite o mantemento da autonomía da persona maior e propicie o seu desenrolo persoal.
  • Preveña a dependencia mediante terapias, técnicas rehabilitadoras e programas axeitados.
  • Garantice un servicio de hostelería e aloxamento de calidade.
  • Impulse formación e desenrolo dos profesionais, estimulando a súa presencia en cursos, congresos, intercambios de experiencias, coñecementos e investigación.
  • Favorezca as relacións da comunidade ( residentes, familias e persoal do Centro ).

AS NOSAS INSTALACIÓNS

Algunhas das nosas instalacións ... Ver máis na galería